CONTACTO/CONTACTE


IES Campanar, Plaça Badajoz 1, 46015 València
AULA 35

e-mail
alumnos_aaic@hotmail.com
aaicweb@gmail.com
presidencia_aaic@hotmail.com

Twitter: @AlumnesCampanar
www.alumnoscampanar.blogspot.com


HORARIO DE ATENCIÓN/HORARI D’ATENCIÓ
Lunes y miércoles 10:00-10:30
Viernes 12:15-12:30
Dilluns i dimecres 10:00-10:30
Divendres 12:15-12:30